1. الهام فراهانی , حجت امامی , امیر فتوت , رضا خراسانی , توماس کلر , تاثیر نسبتهای جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا خشک و - معادل مکش ماتریک 055 کیلوپاسکال , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 2. لیلی نیکنام , حجت امامی , رضا خراسانی , بررسی اثرات سوزاندن بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات شمیایی خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 3. لیلی نیکنام , حجت امامی , رضا خراسانی , اثز آتش سوزی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل الگندره استان گلستان , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 4. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمیدرضا ذبیحی , بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss. , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 5. اسحق نظری , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 6. اسحق نظری , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
 7. سعیده سعادتی فر , رضا خراسانی , امیر لکزیان , اثر سطوح مختلف فسفر بر تغییرات کربن آلی در خاک چسبیده به ریشه و توده‌ی خاک گندم , سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، اهکاره و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 8. علی تهرانی فر , سمیرا بیدکی , رضا خراسانی , بهبود ماندگاری پس از برداشت دو رقم توت فرنگی(Fragaria× anannasa)با کاربرد آمینواسیدها در سیستم کشت بدون خاک , اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
 9. زهره زندی گوهرریزی , رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا , اثر تنش خشکی بر جذب فسفر در گیاه گندم , دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 10. اعظم گرمئی , حجت امامی , رضا خراسانی , تاثیر نوع پوشش گیاهی بر ویژگیهای فیزیکی خاک و کربن آلی , دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 11. سهراب داورپناه , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , رضا خراسانی , تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار , نهمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 12. سهراب داورپناه , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , رضا خراسانی , اثر محلولپاشی سولفاتروی بر انار رقم اردستانی , نهمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 13. اعظم گرمئی , حجت امامی , رضا خراسانی , تاثیر نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب حاصل از بارندگی , دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
 14. الهام فراهانی , حجت امامی , امیر فتوت , رضا خراسانی , بررسی تأثیر غلظت های مختلف پتاسیم بر روی مقادیر مقاومت فروروی خاک و پایداری خاکدانه ها , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 15. عبدالغفور قلی زاده , رضا خراسانی , علیرضا کریمی کارویه , عبدالرحیم مهدوی , غلامرضا مرادی , تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 16. عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , مهیار مشتاقی , بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 17. رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی , آشنایی با روش گرادیان پخشیدگی در لیه نازک (DGT) برای تعیین فسفر قابل استفاده وهمبستگی آن با جذب فسفر توسط گیاه گندم در خاکهای آهکی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 18. احسان اله قاسمی , امیر فتوت , رضا خراسانی , حجت امامی , تاثیر فولویک اسید در جذب سطحی سرب در یک خاک آهکی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 19. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , علی زین الدینی , رضا خراسانی , مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ‌ درختان پسته در مه‌ولات خراسان‌رضوی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 20. ایمان صابری , علیرضا کریمی کارویه , محمد خانه باد , رضا خراسانی , بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 21. رضا خراسانی , مریم رحمانی اصل , امیر فتوت , علیرضا کریمی کارویه , تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک , چهاردهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 22. سعیده سعادتی فر , رضا خراسانی , امیر لکزیان , اثر سطوح مختلف کود فسفر بر اجزاء نیتروژن معدنی خاک در خاک چسبیده به ریشه و توده خاک برای کشت گندم , چهاردهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 23. مریم خداویسی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی برهمکنش منگنز و فسفر در کشت مزرعه‌ای سیب‌زمینی(رقم اسپریت) , دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵
 24. مریم خداویسی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر عناصر روی و منگنز بر عملکرد و درصد پروتئین و نشاسته سیب زمینی رقم اسپریت (Solanumtubresumvar Sprit) , هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 25. مریم یزدی نژاد , امیر لکزیان , رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا , تأثیر قارچ مایکوریزا Glomus Mosea بر فراهمی فسفر خاک در گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی , اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم­های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 26. مریم یزدی نژاد , امیر لکزیان , رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا , تأثیر قارچ شبه مایکوریزاPiriformospora indicaبر فراهمی فسفر از خاک در گیاه ذرت تحت تنش خشکی , اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 27. صالحه صاحبدل , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
 28. حسین امیدی رودبارکی , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد , رضا خراسانی , علیرضا طاهری راد , اثر محلول پاشی سیلیسیم بر روی عملکرد و مقاومت در برابر کرم ساقه خوار برنج رقم طارم محلی با اضافه کردن نیتروژن , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
 29. حسین امیدی رودبارکی , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد , رضا خراسانی , علیرضا طاهری راد , بررسی تأثیر مقادیر مختلف سیلیسیم و نیتروژن بر روی عملکرد و خوابیدگی برنج رقم طارم محلی , هشتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 30. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 31. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 32. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 33. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای , سیزدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 34. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای , سیزدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 35. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , ارزیابی عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر وزن بنه و کود گاوی , دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 36. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی بر تولید بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) , دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 37. رضا خراسانی , پرویز رضوانی مقدم , فاطمه حسن زاده اوّل , بررسی غلظت، زمان و دفعات مناسب برگپاشی در رشد رویشی و تولید بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از محلول غذایی کامل , دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 38. شادی عامل زنده دل , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
 39. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , آسیه سیاهمرگویی , اثر مدیریت های مختلف نظام زراعی بر تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و شاخص تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 40. سیما دبستانی رضوی , رضا خراسانی , امیر فتوت , مقایسه سه اسید آلی اگزالیک، سیتریک، مالیک و نم کهای سدیمی آن در استخراج فسفر از یک خاک , دومین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
 41. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , اثر نیترات و زمان برداشت بر عملکرد و غلظت عناصر آهن،روی و مس در گیاه کاهو با استفاده از کشت هیدروپونیک , ششمین همایش یافته های پزوهشی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
 42. فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , کارایی نانوذره آهن صفرظرفیتی همراه با کود گاوی در تثبیت سرب خاک آهکی , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 43. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷
 44. سیما دبستانی رضوی , رضا خراسانی , امیر فتوت , بررسی امکان استفاده از اگزالیک اسید به منظور افزایش بهره وری کود فسفر در خاک , توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
 45. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , سمانه زیرک کاخکی , مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت , اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳
 46. فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , مقایسه نانو و میکرو ذره اکسید آهن در اصلاح خاک آلوده , اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳
 47. ندا احمدی حکمتی کار , رضا خراسانی , حجت امامی , علی گنجعلی , مطالعهی اهمیت و مکانیسم تغذیهی فسفر در دو گیاه ذرت و جو برای کاهش اثرات زیانآورناشی از تنش رطوبتی , اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۴
 48. رضا خراسانی , مجید عزیزی ارانی , مطالعه تغذیه فسفر در برخی گیاهان دارویی در خاکی با فسفر کم , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 49. تکتم جواهری , امیر لکزیان , رضا خراسانی , پریسا طاهری , تاثیر برخی از ترکیبات فسفر آلی بر تولید آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در جدایه های آسپرژیلوس , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 50. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 51. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 52. رضا خراسانی , مقایسه اینفلاکسو کارایی جذب فسفر در چغندرقندر، ذرت و بادام زمینی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 53. سمیه همایون , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , رضا خراسانی , تاثیر باکتریهای ریزوبیوم بر غلظت پتاسیم و سدیم گندم در شرایط شوری خاک , دوازدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 54. سیده هانیه سمسارتربتی , امیر فتوت , امیر لکزیان , رضا خراسانی , اثر فلزات سنگین و آهک بر جمعیت نماتدی خاک , دوازدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 55. لیلی السادات قرشی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , رضا خراسانی , تاثیر کود آلی، فسفر و برهمکنشآنها بر فراهمی آهن در گیاه ذرت , دوازدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 56. آیدا معدنی ملاک , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , رضا خراسانی , تاثیر عناصر سنگین بر میزان تولید گلومالین قارچ میکوریزای آربسکولار , دوازدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 57. نجمه مظلوم , رضا خراسانی , امیر فتوت , یوسف هاشمی نژاد , اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک شور - سدیمی، با استفاده از روشهای شیمیایی و گیاه-پالایی , دوازدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 58. مریم کمالی , محمود شور , سیده مهدیه خرازی , رضا خراسانی , مقایسه عملکرد سه رقم تربچه(Raphanus sativus) در بستر کشت خاکی و هواکشت(Aeroponic) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
 59. رضا خراسانی , چشماندازی به امکان استفاده از اسیدهای آلی بعنوان مواد اصلاحی در مقابله با کمبود فسفر خاک , اولین کنگره چالشهای کود در ایران : نیم قرن مصرف کود , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
 60. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
 61. شادی شفاعی , امیر فتوت , رضا خراسانی , بررسی کارایی نانوپودر آهن در تثبیت عناصر سنگین در یک خاک آهکی , همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 62. رضا خراسانی , هتور , راتزینگر , اشتاینگروبه , کارلوسکی , کلاسن , شناسایی ترکیبات جدید در تراوه های ریشه چغندر قند مؤثر در حلالیت فسفر در خاک توسط HPLC-MS , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۱